Laat de toekomst maar komen in Schuyts Kwartier

In Schuyts Kwartier staat duurzaamheid voorop. Dat zie je terug in de manier waarop er gebouwd wordt, hoe er met energie wordt omgegaan en hoe het landschap en de openbare ruimte ingericht worden. Daardoor is ook dit nieuwste buurtje in Schuytgraaf straks al helemaal klaar voor een duurzame toekomst.

Illustratie Duurzaamheid

Het landschap
Het landschap

De wijk ligt tegen de stad aan, midden in het Betuws landschap. De wijk heeft twee robuuste hoofdgroenstructuren bestaande uit water en groen waar natuur de hoofdrol speelt. Waar mogelijk blijven de bestaande bomenlanen, waterlopen en bosschages van het landschap behouden. In Schuytgraaf worden alleen de woonvelden opgehoogd, de groenstructuur behoudt zijn oorspronkelijke maaiveldhoogte.

De woningen
De woningen

Tijdens de bouw worden er zoveel mogelijk duurzame, herbruikbare en gifvrije materialen toegepast. Daarnaast worden alle woningen aangesloten op het stadswarmtenet en gasloos opgeleverd. Duurzame energietoepassingen zoals zonnepanelen en warmteterugwin-installaties zijn standaard, net als het gescheiden afwateringssysteem dat al het hemelwater bovengronds afvoert. Tot slot wordt er zo groen mogelijk gebouwd door minder verharding op de kavels toe te passen.

Openbaar gebied
Openbaar gebied

Ook in het openbare gebied is er veel aandacht voor duurzame oplossingen, zoals het bovengronds opvangen van hemelwater.  Daarbij leggen we alleen verharding aan daar waar het noodzakelijk is voor het goed functioneren van de wijk. De straatverlichting wordt voorzien van led-lampen en daar waar mogelijk worden klimaat- en toekomstbestendige bomen en struiken aangeplant.

Natuurinclusief
Natuurinclusief

Onderdeel van duurzaamheid is ook natuurinclusief bouwen. Hierbij wordt zodanig gebouwd en ingericht dat een bouwwerk bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden. Voor de velden 6 en 11 is natuurinclusief bouwen opgenomen in de uitgangspunten van de beeldregie. Je leest er hier meer over.

We houden je op de hoogte!

Wil je niets missen? Meld je dan aan als belangstellende. We houden je graag op de hoogte.

Meld je hier aan!

Nieuw in Schuytgraaf 

Maak kennis met Schuyts Kwartier, het nieuwste buurtje in Schuytgraaf.
Blijf op de hoogte en meld je aan!

Aanmelden