Een wijk die goed is voor mens en dier

Natuurinclusief bouwen zorgt voor gezonde en aantrekkelijke wijken die niet alleen goed zijn voor de mens, maar ook voor de dieren die er al wonen. In Schuyts Kwartier houden we rekening met die diersoorten en geven we ze een plek in de nieuwe buurt.

Illustratie Natuurinclusief voordeur

 Stad en land samen
Stad en land samen

Tot voor kort waren stad en land twee gescheiden werelden. De manier waarop de mens het landschap vormgaf, bepaalde in belangrijke mate welke planten en dieren er in een gebied voorkwamen. In Schuyts Kwartier willen we stad en land juist niet scheiden. Hier komen al tal van plant- en diersoorten voor en voor veel van deze soorten is de nieuwe wijk het belangrijkste leefgebied. Dat willen we graag zo houden.

Toegankelijk voor dieren
Toegankelijk voor dieren

Schuyts Kwartier ligt midden in het groen. Het leefgebied van de dieren en insecten die er nu al wonen, wordt met de komst van de nieuwbouw opgeknipt. Door natuurinclusief te bouwen, een vorm van duurzaam bouwen waarbij nieuwe bouwwerken zoals huizen en appartementencomplexen bijdragen aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden, blijft de wijk toegankelijk voor dieren uit de directe omgeving.

Nestgelegenheid en voedsel
Nestgelegenheid en voedsel

Natuurinclusief bouwen klinkt ingewikkeld, maar in de praktijk valt dit mee. In basis komt het er op neer dat er gezorgd wordt voor nestgelegenheid en voedsel. Dit kan door op slimme plekken extra groen toe te voegen of in de woningen nestgelegenheden te bouwen. Dit doen we voor soorten die nu al in de directe omgeving leven zoals de gewone dwergvleermuis, gierzwaluw, huismus, zwarte roodstaart, egel, wilde bijen en vlinders.

Volop winst
Volop winst

Andere maatregelen van natuurinclusief bouwen zijn groene gevels en groene daken. Dit zijn toepassingen die zowel voor de waterhuishouding als voor vogels en insecten van toegevoegde waarde zijn. Door natuurinclusief te bouwen is winst te behalen op meerdere vlakken:

- er ontstaat een betere balans in het ecosysteem, zoals vogels, vleermuizen en egels, die insecten eten en vlinders en bijen, die zorgen voor bestuiving van planten.
- het extra groen verhoogd de biodiversiteit en zorgt voor een aangenamer klimaat in de wijk: waterberging, koelte en zuivering van de lucht.
- een groene leefomgeving heeft een positief effect op de gezondheid van de mensen die wonen in de wijk.

We houden je op de hoogte!

Wil je niets missen? Meld je dan aan als belangstellende. We houden je graag op de hoogte.

Meld je hier aan!

Nieuw in Schuytgraaf 

Maak kennis met Schuyts Kwartier, het nieuwste buurtje in Schuytgraaf.
Blijf op de hoogte en meld je aan!

Aanmelden